Kulturní a společenské akce v Knihovně Třinec – přehled opatření

Vracíme kulturu zpět do našich životů

Prozatím však s bezpečnostními opatřeními. V následujícím přehledu najdete vše, co aktuálně platí na akcích, které pořádá Knihovna Třinec, respektive Galerie města Třince. Zdrojem informací je portál: https://covid.gov.cz/.

Aktuální opatření (aktualizováno v neděli 8. června)

Místa k sezení smí být obsazena z max. 50 % a zároveň se akce nesmí účastnit více než 100 osob uvnitř a 2000 venku a dodržována musí být také hygienická pravidla

Dle bodu I/12 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky:

pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,

b) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

c) všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Opatření v celém znění

Divadla

Pro diváky

Divadelní představení se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí  uvnitř přesáhnout 1000 a venku 2000 osob. Pokud se představení koná v prostorech s kapacitou větší než 2000 sedících osob, může být obsazeno 25% z celkové kapacity pro sedící diváky. Všichni diváci musí být usazeni, tak že je mezi nimi alespoň jedno sedadlo neobsazené (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 

Pro účinkující

Všichni účinkující musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), pokud zrovna nevystupují.

Festivaly

Divadelní, filmové i hudební festivaly se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout 1000 a venku 2000 osob. Pokud se představení či koncert koná v prostorech s kapacitou větší než 2000 sedících osob, může být obsazeno 25% z celkové kapacity pro sedící diváky.  Všichni diváci musí být usazeni, tak že je mezi nimi alespoň jedno sedadlo neobsazené (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni přítomní prokázat jednu z následujících  podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 

Galerie, muzea

Galerie a muzea jsou otevřeny. 

Návštěvnická kapacita je však omezena tak, aby na 1 osobu připadalo 15m² vnitřní plochy. Pokud je to možné raději do galerie či muzea před návštěvou zavolejte, zda není jejich kapacita naplněna.

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 2 metry, nejde-li o členy jedné domácnosti.

Ve vnitřních prostorech muzeí a galerií je nutné mít nasazený respirátor.

Koncerty

Pro diváky

Koncerty se mohou konat. Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout 1000 a venku 2000 osob. Pokud se koncert koná v prostorech s kapacitou větší než 2000 sedících osob, může být obsazeno 25% z celkové kapacity pro sedící diváky.

Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi mini bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje. 

Pro účinkující

Všichni účinkující musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), pokud zrovna nevystupují.

Společenské akce

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 500 osob venku a 200 osob uvnitř, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 10 osob.

Mohou se tak konat večírky (včetně večírků firemních), vernisáže, slavnostní otevírání showroomů apod.