Mladí kontakt

Klára Szturcová

knihovnice
foto-klara-szturcova

Bc. Alexandr Gajdzica

knihovník

tel.: 558 999 130

e-mail: mklub@knihovnatrinec.cz

Kryštof Kocur

knihovník

tel.: 558 999 130

e-mail: mklub@knihovnatrinec.cz

Bc. Lukáš Podleśny

knihovník

tel.: 558 999 130

e-mail: mklub@knihovnatrinec.cz

MgA. Petr Kantor

knihovník

tel.: 558 999 130

e-mail: mklub@knihovnatrinec.cz

Dan Báló

asistent knihovníka a pomocný technický pracovník

tel.: 558 999 130