Hledá se knihovník do knihovny pro mladé

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa
LEKTOR/KA – KNIHOVNÍK/ICE v knihovně pro mladé

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu jako knihovníka pro mladé.
Hlavní náplní práce je zajištění knihovnických a informačních služeb. Věnuje se práci s mladými lidmi v knihovně, která spočívá v přípravě a realizaci programů dospívajícím a mladým dospělým uživatelům ve smyslu podpory čtenářství a informační gramotnosti, vzdělávacích aktivit, spolupráci s pedagogy a dalšími organizacemi.

Termín nástupu: září/říjen 2022
Smlouva: na dobu určitou
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Uzávěrka doručení přihlášek: 31. července 2022 do 12.00,
na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

MKLUB-vyberko-foto-700x366-700x366 2022
Způsob doručení
Životopisy spolu s motivačními dopisy zašlete na e-mail:

Dokumenty ke stažení
Kompletní zadání výběrového řízení

Upozornění

  • Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise na základě podkladů doručených do 31. 7. 2022 do 12.00 hodin. V případě, že výběrová komise doporučí uchazeče/ky, bude kandidát/ka pozván/a k dalšímu kolu výběrového řízení a k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno e-mailem do 8. 8. 2022.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
  • Odesláním požadovaných dokumentů uchazeč/ka souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Další informace:
Kontaktní osoba: Markéta Klapsiová, tel. 770 110 362, e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz.