Hledá se pracovník informačního centra

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa INFORMAČNÍ PRACOVNÍK/CE 

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu jako pracovníka informačního centra.
Hlavní náplní práce informačního pracovníka bude poskytovat informační servis a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu a služeb.

Termín nástupu:  srpen/září 2021
Smlouva: na dobu určitou
(s možností změny na dobu neurčitou)
Uzávěrka doručení přihlášek: 28. července 2021,
na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

IC vyberko foto

 

Způsob doručení
Životopisy spolu s motivačními dopisy zašlete na e-mail:

Dokumenty ke stažení
Kompletní zadání výběrového řízení

Upozornění

  • Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise na základě podkladů doručených do 28. 7. 2021. V případě, že výběrová komise doporučí uchazeče/ky, bude kandidát/ka pozván/a k dalšímu kolu výběrového řízení a k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno e-mailem do 31. 7. 2021.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
  • Odesláním požadovaných dokumentů uchazeč/ka souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Další informace:
Kontaktní osoba: Markéta Klapsiová, tel. 770 110 362, e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz.