Jak se připojit na internet?

Celá knihovna je pokryta wi-fi signálem sítě, která se jmenuje KNIHOVNA FREE.antenna-602142_1280

K internetu se připojte:

  • na svém zařízení,
  • na veřejných počítačích knihovny.

 

Čtenářský průkaz a průkaz uživatele internetu umožňuje jejímu držiteli využít každý den hodinu internetu na veřejných počítačích zdarma. Další čas je zpoplatněn.