Aktuality pro knihovny

10. ledna 2018

Pokyny ke zpracování statistiky za rok 2017

Vážené knihovny,

zde najdete pokyny ke zpracování statistických výkazů za rok 2017.
Zpět je potřeba odevzdat následující dokumenty, které si můžete stáhnout jedním kliknutím:

  1. Formulář NIPOS – V12kni17,
  2. Komentář dle přiloženého vzoru,
  3. Souhlas se zveřejněním dat (ten v tištěné podobě),

a to do 15. ledna 2018, zatím POUZE ELEKTRONICKY.

Elektronické podklady posílejte na e-mailovou adresu: region@knihovnatrinec.cz do 15. ledna 2018.
Po jejich kontrole a případně doplnění, upřesnění a opravách vám zašleme další pokyny k zasílání, případně k doplnění či opravě.

Při vyplňování výkazů se vám můžou hodit další odkazy: Pokyny ke statistice, Počty obyvatel 2017

Pokyny ke statistice 2017