ROP dotace

rop

Rekonstrukce knihovny v Třinci

Město Třinec získalo investiční dotaci na projekt
„Rekonstrukce knihovny v Třinci“
ve výši 53,2 mil. Kč
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013
(dále jen ROP Moravskoslezsko).

více na trinecko.cz
www.rr-moravskoslezsko.cz
www.nejkacka.eu/knihovna-v-trinci