Výstava „Dobro a zlo“

Jedná se o kolektivní výstavu umělců a amatérů účastnících se výzvy „Přines a vystav“.

Dualismus se v náboženství objevuje jako víra v protiklad dvou principů, nejčastěji dobra a zla, na všech úrovních skutečnosti, včetně kosmologické, antropologické a etické. Umělecké vyjádření na této výstavě slouží profesionálním a amatérským umělcům jako univerzální jazyk, jímž se tento fenomén snaží znázornit. Ačkoliv se „dobro“ a „zlo“ v našem slovníku vyskytuje s určitou suverenitou a nádechem jistoty v pravdivost vlastního chápání těchto pojmů, je zřejmé, že naše pojetí těchto slov se liší v mnoha ohledech.

Další výstavy a mnoho dalšího z uměleckého světa najdete na stránkách Galerie města Třince nebo na Facebooku.

Plakát výstava dobro a zlo