Jsme knihovnou roku Moravskoslezského kraje

JSME KNIHOVNA ROKU MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE!

Ocenění jsme získali za dlouholetou kvalitní a systematickou práci s dětmi a mladými lidmi. Tady se sluší poděkovat především všem rodičům a pedagogům, protože bez nich, vzájemné spolupráce a podpory bychom pro děti nemohli vytvářet tolik jedinečných a skvělých programů.
A ocenění jsme získali také za mimořádné aktivity v době pandemie… A tady musíme poděkovat vám všem, protože všechno co jsme dělali, děláme a o co usilujeme, tak děláme pro vás! Čtenáři, uživatelé, návštěvníci, fanoušci, děkujeme, jste naší největší motivací a radostí. Tohle ocenění patří VÁM!
A samozřejmě moc děkujeme Statutárnímu městu Třinec, Moravskoslezské vědecká knihovně v Ostravě a Moravskoslezskému kraji!