Historie

2015

Knihovně Třinec byl Ministrem kultury ČR udělen titul Knihovna roku 2015 za významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

2014

Nově zrekonstruovaná budova knihovny získala 1. místo v soutěži Stavba roku 2015 města Třince a Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2015.

2014

Knihovna Třinec se společně s Infocentrem Třinec a Galerií města Třince přestěhovala do zrekonstruované budovy na ulici Lidické. V budově knihovny vznikla také nová literární kavárna Café Čítárna.

2013

Probíhala celková rekonstrukce a modernizace budovy ústřední knihovny. Po dobu rekonstrukce se knihovna přestěhovala do provizorních prostor v třinecké Obchodní akademii.

2012

Knihovna Třinec se stala provozovatelem Galerie města Třince.

2010

Byla založeno samostatné oddělení pro mladé – Mklub.

2005

Knihovna Třinec se stala provozovatelem Městského informačního centra umístěného v budově kina Kosmos.

2002

Knihovna Třinec byla pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro region Třinecko, Jablunkovsko a Povodí řeky Stonávky.

2000

Byla vybudována samostatná studovna s rozsáhlými službami, které se stále vylepšují a rozšiřují.

1999

Knihovna byla připojena k internetu, což umožňovalo vystavit on-line katalog knihovního fondu a zavádět nové služby pro čtenáře.

1999

Knihovna se přestěhovala do nově upravených prostor zrušené mateřské školy na ulici Lidické.

1997

Byl spuštěn a zahájen automatizovaný výpůjční protokol v ústřední knihovně. Úplná automatizace všech provozů knihovny byla dokončena až v roce 2009.

1992

Do knihovny byla zaváděna první výpočetní technika a začalo se pomýšlet na automatizaci knihovnických procesů.

1.7.1991

Knihovna Třinec se jako první od okresního systému decentralizovala a stala se samostatnou příspěvkovou organizací města Třince.

1978

Bylo zavedeno tzv. centrální řízení veřejných knihoven. Třinecká knihovna se stala střediskovou knihovnou spadající pod Okresní knihovnu ve Frýdku-Místku.

1970

Knihovna byla přestěhována do nové budovy společenského domu Třineckých železáren.
Vzniklo oddělení pro děti a oddělení pro dospělé.

1947

Knihovna byla umístěna do suterénu Masarykovy školy a později přemístěna do Klubu mladých na ulici 1. máje. Knihovnu vedl učitel Erich Němčík.

1945

Díky věrným občanům, kteří za okupace uchovali přes 2 000 svazků, byla po osvobození obnovena činnost veřejné knihovny.

1883

Byla založena první veřejná knihovna v Třinci.