Regionální funkce

logo MSK V roce 2002 jsme byli pověřeni Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny regionu Třinecko, Jablunkovsko a mikroregion Povodí Stonávky.
Výkon regionálních funkcí je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje.

 

REGIONÁLNÍ FUNKCE

Základním cílem regionálních funkcí je zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům. V rámci výkonu regionálních funkcí poskytujeme knihovnám v menších obcích poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budujeme pro ně výměnné knižní soubory a vykonáváme nezbytné činnosti napomáhající rozvoji základních knihoven a jejich služeb.

Pro knihovny regionu zajišťujeme:

 1. PORADENSKOU A KONZULTAČNÍ ČINNOST
  Metodické návštěvy, odborné rady, konzultace a reference k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti, praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven.
 2. SBĚR STATISTICKÝCH DAT
  Metodická i praktická pomoc při zpracovávání statistických údajů, sběr dat, shromažďování úplných statistických údajů, kontrolu dat, zpracování a odeslání údajů, využívání výsledků statistiky knihovnických činností.
 3. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
  Porady pracovníků obsluhovaných knihoven, základní školení neprofesionálních knihovníků, seminář k aktuálním otázkám knihovnictví, odborné vzdělávání.
 4. VÝMĚNNÉ KNIHOVNÍ FONDY
  Tvorba kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů, akvizice, katalogizace, technická úprava, výměna souborů pravidelně 4x ročně ve 4 cirkulačních okruzích v každé knihovně.
 5. REVIZE
  Revize a aktualizace knihovních fondů, zpracování protokolu a výsledku revize knihovního fondu, tvorba regionálních souborného katalogu.
 6. SERVIS AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU (AKS)
  Servis částí AKS využívaných k plnění regionálních funkcí na základě smluvních vztahů s obecními úřady obsluhovaných knihoven.

Kontaktní osoby pro knihovny regionu a městské pobočky:

Irena Gluzová

regionální služby

tel.: 558 999 141
mobil: 775 334 228

e-mail: region@knihovnatrinec.cz

Gabriela Petrová

výměnné fondy pro pobočky

tel.: 558 999 144
mobil: 775 334 228

e-mail: katalogizace@knihovnatrinec.cz

Mgr. Dagmar Maroszová

metodička

tel.: 558 999 111
mobil: 737 576 589

e-mail: dagmar.maroszova@knihovnatrinec.cz