Jak se stát čtenářem?

prukaz-deti

  1. Než se vydáte do knihovny, ověřte si, jestli máme otevřeno.
  2. Vyzvedněte si přihlášku v Knihovně pro děti, nebo si ji stáhněte a oboustranně vytiskněte.
  3. Přihlášku vyplní zákonný zástupce dítěte a podepíše ji.
  4. Vyplněnou přihlášku doneste do Knihovny pro děti a spolu s ní přineste i registrační poplatek 60 Kč.
    Děti od 0 let až do 1 třídy (včetně) mají roční registraci zdarma.
    Pokud je vás víc sourozenců, jen nejstarší z vás zaplatí roční poplatek 60 Kč.

Po registraci vás knihovníci seznámí se službami knihovny nebo si je prohlédněte už nyní v sekci Poprvé v knihovně.