Hledá se knihovník do knihovny pro mladé

UZÁVĚRKA PRODLOUŽENA!

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa
LEKTOR/KA – KNIHOVNÍK/ICE v knihovně pro mladé

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu jako knihovníka pro mladé.
Hlavní náplní práce je zajištění knihovnických a informačních služeb. Věnuje se práci s mladými lidmi v knihovně, která spočívá v přípravě a realizaci programů dospívajícím a mladým dospělým uživatelům ve smyslu podpory čtenářství a informační gramotnosti, vzdělávacích aktivit, spolupráci s pedagogy a dalšími organizacemi.

Termín nástupu: červen 2024
Smlouva: na dobu určitou
 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Uzávěrka doručení přihlášek: 19. dubna 2024 do 12.00,
 na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

POZOR:

Přečtěte si, prosím, oficiální zadání výběrového řízení, které naleznete pod následujícím odkazem:
Kompletní zadání výběrového řízení.

Následně nám zašlete všechny požadované dokumenty (strukturovaný životopis včetně fotografie, motivační dopis a návrh vzdělávacího programu) + případné dotazy na e-mailovou adresu: knihovna@knihovnatrinec.cz do 19. dubna 2024.
Jako předmět e-mailu uveďte heslo: “Výběrové řízení – knihovník/ice pro mladé”.

Další informace:
Kontaktní osoba: Markéta Klapsiová, tel. 770 110 362, e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz.

výběrko