Celoroční činnost Galerie města Třince 2022

Podpořený projekt v roce 2022

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast Výtvarné umění. Dotační program: Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Celkové plánované náklady na projekt: 915 000 Kč
Poskytnutá dotace:  420 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2022

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění celoroční činnosti Galerie města Třince v roce 2022.
Nadále také zůstává dlouhodobým cílem galerie zmenšování propasti mezi uměním a veřejností, čehož lze docílit především kvalitním zprostředkováním umění a kvalitními doprovodnými programy.
Realizovaný program najdete na webových stránkách Galerie města Třince.