ČteFesT – čtenářský festival Třinec | 2022

Podpořený projekt v roce 2022

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Kulturní aktivity. Podpora projektů v oblasti literatury pro rok 2022.

Celkové plánované náklady na projekt: 300 000 Kč
Poskytnutá dotace:  70 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Cíl projektu

Realizace čtenářského festivalu, který je zaměřen na podporu čtenářství, čtení a literatury.

ČteFesT je formát literární akce, která propojuje svět škol, knihoven a především čtenářů. Dlouhodobým cílem nejen festivalu, ale také Knihovny Třinec je poukázat na důležitost čtení a čtenářské gramotnosti. Dramaturgie festivalu propojuje kulturní rovinu s rovinou vzdělávací. Nabízí především dětem setkávání s autory a jejich knihami, literární pořady pro veřejnost a odborné vzdělávací programy.

Realizace spočívá v uspořádání autorských setkání pro žáky školy, čtení pro veřejnost, netradičních literárních aktivit a doprovodných kulturních akcí.

Aktivity projektu

  • Neveřejná část festivalu bude věnována žákům a studentům třineckých škol.
  • Veřejná část pro širokou veřejnost. Autorská a scénická čtení, výstavy, workshopy a spousta dalšího.
  • Odborná vzdělávací část – konference pro pedagogy a knihovníky, kteří budou mít možnost se nejen setkat na jednom místě a vzájemně se propojit, ale také budou mít možnost inspirovat se a odvézt si z Třince nové způsoby a metody, jak (nejen) v dětech podporovat a rozvíjet vztah ke čtení.
  • Více na webu festivalu ČteFesT.