Aktualizace propagačních materiálů města Třince | 2019

Projekt: Aktualizace propagačních materiálů města Třince

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
 Dotační program: Podpora turistických a informačních center v MSK v roce 2019. Podporované aktivity: Zkvalitňování poskytovaných služeb turistických a informačních center. 

Celkové plánované náklady na projekt: 115 000 Kč
Poskytnutá dotace: 85 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Infocentrum Třinec každoročně realizuje projekty, díky kterým rozšiřuje propagaci svou i města Třince. Rovněž se podílí se na propagaci MS kraje. Projekt na rok 2019 se zaměřuje na zlepšení propagace města, regionu i kraje, spočívající v aktualizaci informačních a propagačních materiálů, monitoringu akcí konajících se v regionu a vedení kalendáře událostí na webu infocentra a MSK.

Aktivity projektu

  • Aktualizace propagačních materiálů a jejich překlad do AJ a PJ.
  • Zajištění aktualizace sekce pro turisty na stránkách MSK.
  • Tisk propagačních materiálů Třince.
  • Tisk trhacích map.

Více o Infocentru Třinec najdete na oficiálních webových stránkách: info-trinec.cz.