Celoroční činnost Galerie města Třince | 2020

Projekt: Celoroční činnost Galerie města Třince v roce 2020

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast Výtvarné umění. Dotační program: Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Celkové plánované náklady na projekt: 1 336 840 Kč
Poskytnutá dotace:  320 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2020

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění celoroční činnosti Galerie města Třince v roce 2020.  Obsahově projekt na rok 2020 bude protkán průřezovým tématem “lokální identita versus globální myšlení”. K hlavnímu tématu bude směřovat také doprovodný program, který galerie organizuje s cílem docílit kvalitnějšího dialogu o kolektivních tématech v místní komunitě. Projekt je koncipován na navazování spolupráce s partnery z regionu i  mimo něj, jelikož spolupráce má významný dopad na pestrost a důvěryhodnost programu.
Nadále také zůstává dlouhodobým cílem galerie zmenšování propasti mezi uměním a veřejností, čehož lze docílit především kvalitním zprostředkováním umění a kvalitními doprovodnými programy.

Aktivity projektu

Kolektivní výstavy

 • Spolupracující instituce: Ostravská univerzita Ostrava
 • Spolupracující instituce: Kair Košice
 • Vlastní kurátorský projekt: Erasmus+
 • Vlastní kurátorský projekt: To se mi líbí
 • Spolupracující kurátor: Piotr Sikora
 • Spolupracují: Klára Peloušková, Alena Štěrbová (kurátorka), Matuš Buranovský (grafik), Josef Tomšej (designér), Jakub Herza (architekt)

Autorské výstavy

 • Agnieszka Grodzińska a Vitalij Shupliak
 • Juraj Horváth
 • Julia Gryboś a Barbora Zentková
 • Spolupráce s mezinárodním festivalem Kruhy Umění
 • Karel Adamus
 • Karíma Al-Mukhtarová

Výstavy ve veřejném prostoru

 • Pomník demokracie
 • Zastavení u umění

Přednášky

Cyklus: Jak rozumět současnému umění a proč se ho nebát

Cyklus: Debatní setkání

 

Další doprovodné programy

Galerijní animace

Spolupráce s grafickou dílnou Uutěrky

Filmový klub

Více o činnosti Galerie města Třince najdete na oficiálních stránkách: galerietrinec.cz.

Vzhledem k aktuální situaci týkající se epidemie koronaviru a nemoci COVID-19 je plánované naplňování programu Galerie města Třince pozastaveno do odvolání. O změnách, náhradních programech a výstavách budeme průběžně informovat.