Celoroční činnost Galerie města Třince | 2021

Projekt: Celoroční činnost Galerie města Třince v roce 2021

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast Výtvarné umění. Dotační program: Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Celkové plánované náklady na projekt: 1 336 840 Kč
Poskytnutá dotace:  450 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2021

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění celoroční činnosti Galerie města Třince v roce 2021.
Nadále také zůstává dlouhodobým cílem galerie zmenšování propasti mezi uměním a veřejností, čehož lze docílit především kvalitním zprostředkováním umění a kvalitními doprovodnými programy.
Výstavní program a celou sezónu výrazně ovlivnily omezení spojené s pandemií onemocnění Covid-19.

Realizovaný program najdete na webových stránkách Galerie města Třince.