Čteme (si) s knihovnou celý rok | 2015

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Knihovna 21. století. Tematická oblast: Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Celkové náklady na projekt: 20 065 Kč
Poskytnutá dotace: 10 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2015

Cíl projektu

Cílem projektu Čteme (si) s knihovnou celý rok! je realizace celoročních aktivit na podporu čtení dětem a s dětmi.

Aktivity projektu

MRKni (Máme Rádi Knížky)

 • Klub je určen celým rodinám s dětmi od 0 do 6 let, (dokonce na děti působíme už v prenatálním stádiu ;-))
 • Schází se pravidelně jednou měsíčně odpoledne v knihovně, v době, kdy je knihovna pro děti zavřená a otevírá se prostor pro klubové návštěvníky.
 • Klubem prošlo na proběhlých 30 setkáních už více než 600 návštěvníků.
 • Společné aktivity pro děti a rodiče, čtení, práce s přečteným textem a návazné aktivity včetně tvořivé části.

Čteme (si) spolu

 • Zaměřen na děti předškolního věku a probíhá v mateřských školách
 • Aktivita realizovaná ve spolupráci s mateřskými školami ve městě, zaměřená na podporu čtenářství a předčítání dětem. Podobně jako známá celostátní kampaň Celé Česko čte dětem chceme přispět k budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení a k propagaci hodnotné literatury.
 • Zástupce knihovny 1 měsíčně navštěvuje mateřské školy, děti při každé návštěvě dostanou od patrona list papíru s příběhem. Na přední straně je příběh z vybrané knížky a na zadní straně pak snadný, ale pokaždé jiný úkol. Děti mají za úkol si doma příběh s rodiči přečíst a vypracovat úkol (namalovat obrázek, vybarvit, dopsat, spojit, apod…). Na další návštěvě si děti s patronem o příběhu povídají a společně ho znovu čtou. Patron čte metodou přerušovaného čtení a metodou předvídání – tedy čte, zastavuje se a příběh prokládá aktivitami a otázkami. Patron dětem zapisuje tzv. čtenářské body do speciálního kalendáře. Projekt zahrnuje 10 návštěv v každé MŠ.
 • Na konci roku budou děti na společné slavnostní akci odměněny malými knížečkami z edice Knížka pro prvňáčka a programem v podobě scénického čtení pohádky.

Knihomolík

 • Kroužek pro děti od 7-13 let (mohou i starší, kteří by pomáhali vést).
 • Pravidelně každé úterý 16-17 hodin.
 • Primárním cílem kroužku je hravou formou rozvíjet vztah dětí ke čtení, knihám a knihovně samotné.
 • Náplní pravidelných setkávání, jsou společná čtení, kreativní tvoření, hraní a v neposlední řadě také povídání o všem, co děti zajímá. Hlavním tématem však vždy zůstává kniha.
 • Mimo pravidelná setkání ve své knihovně společně navštívíme i 3 spřátelené knihovny v regionu (Český Těšín, Havířov a Ostrava), abychom se poznávali s vrstevníky a “knihomoly” z jiných knihoven.

Čteme s nečtenáři, čteme s vlčkem

 • Klub pro děti od 5 do 7 let (děti před nástupem do školy a v první třídě)
 • Klub je primárně určen dětem, které ještě samy nečtou, mohou však samy rozvíjet své čtenářské dovednosti, které napomáhají porozumění textu, v dílnách se děti nebudou učit číst!
 • Na přípravu aktivit jsou použity metody RWCT
 • Setkání bude probíhat každých 14 dní v knihovně pro děti, přítomnost rodičů je dobrovolná.