Knihovna pro mladé | 2019 

Projekt: Knihovna pro mladé v roce 2019

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast knihoven. Dotační řízení: Knihovna 21. století.
Podporovaná aktivita: Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Celkové plánované náklady na projekt: 50 000 Kč
Poskytnutá dotace: 20 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora vzdělávacích a volnočasových akcí Knihovny pro mladé s cílem zapojit mladé lidi do života místní komunity a nabídnout jim možnost smysluplně trávit volný čas. Dále aktivizace a podpora mladých lidí ve věku 13–30 let v aktivitách, které sami celoročně realizují v knihovně.

  1. Podpora aktivních skupin mládeže Dobrovolnické centrum Dobro K3, Mládežnická rada Třinec.
  2. Podpora tematických a žánrových programů, nových témat a zapojení inspirativních hostů.

Aktivity projektu