Mental Power v knihovně | 2016

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Knihovna 21. století. Podporovaná aktivita: 2) Podpora dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením.

Celkové náklady na projekt: 21 400 Kč
Poskytnutá dotace: 10 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2016

Cíl projektu

Cílem projektu je tvorba kulturních a vzdělávacích aktivit pro zdravotně handicapované občany, pro jejich zapojení do společenského života, umožnění aktivního trávení času, přístupu ke kultuře a informacím.

Aktivity projektu

Rozšíření aktivit pro osoby znevýhodněné mentálním postižením

  • Startujeme Mental Power v Třinci! – netradiční tisková konference, přiblížení problematiky mentálně postižených, představení projektu Mental Power veřejnosti a představení organizací pracujících s mentálně postiženými, za účasti poslankyně, zástupců města a organizátorů Mental Power.
  • Celoroční filmové projekce filmů z festivalu Mental Power pro klienty třineckých stacionářů.
  • Třinecké Ozvěny festivalu Mental Power + představení třineckého hendikepovaného hudebníka.

Rozšíření aktivit pro osoby znevýhodněné nějakým druhem handicapu

  • Lekce muzikoterapie pro hendikepované.
  • Interaktivní loutkové divadelní představení (i účastníci se na okamžik stávají herci) na motivy knihy s následnou dílnou a možností zahrát si vlastní divadlo pod odborným vedením.
  • Vánoční koncert. Spolupráce se ZUŠ Třinec.