Mladí v hledí knihovny | 2015

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Knihovna 21. století. Podporovaná aktivita: 2) Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Celkové náklady na projekt: 20 000 Kč
Poskytnutá dotace: 10 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2015

Cíl projektu

Cílem projektu je uspořádání 2 odborných workshopů s názvem Mladí v hledí knihovny #2015 a 3 setkání nově vzniklé pracovní skupiny.

Aktivity projektu

  1. 2 workshopy
  2. max. 20 účastníků
  3. 3 setkání pracovní skupiny (5-7 lidí)
  4. nová platforma pro rozvoj pracovníků s mládeží
  5. vznik podpůrných materiálů, metodik, informačních zdrojů a návodů

V rámci spolupráce vytváříme webové stránky mladi.knihovna.cz, na kterých budeme sdílet všechny poznatky, zkušenosti, nápady a návody, jak s mladými lidmi pracovat včetně příkladů dobré praxe.