Modernizace a rozšíření IT vybavení | 2021

Projekt: Modernizace a rozšíření IT vybavení

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Dotační program: Veřejné informační služby knihoven – VISK. Podprogram: VISK 3 – Informační centra knihoven. Podporovaná aktivita: Obnova technického a programového vybavení.

Celkové plánované náklady na projekt: 339 500
Poskytnutá dotace: 236 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2021

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření IT vybavení knihovny pro rozvoj fungování a zlepšení služeb Knihovny Třinec.