Modernizace IT vybavení pro vzdělávání | 2019

Projekt: Modernizace IT vybavení pro vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Dotační program: Veřejné informační služby knihoven – VISK. Podprogram: VISK 3 – Informační centra knihoven. Podporovaná aktivita: Obnova technického a programového vybavení.

Celkové plánované náklady na projekt: 83 200 Kč
Poskytnutá dotace: 49 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace IT vybavení knihovny pro rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti digitálních technologií a IT kompetencí napříč generacemi.

Jedná se o inovativní projekt spočívající v pořízení nového vybavení, které umožní rozšířit nabídku vzdělávacích akcí v knihovně a přispět k rozvoji a podpoře technického vzdělávání. Tento projekt je startovací fází dlouhodobého konceptu podpory technického vzdělávání v knihovně, který se v dalších letech bude rozvíjet a rozšiřovat o další vybavení a aktivity.

Aktivity projektu

Knihovna pořídí v rámci projektu následující vybavení:

 • 8x ozobot
  Miniaturní robotická hračka, která využívá jen papír a pastelky/fixy a jednoduchý programovací jazyk, rozvíjí kreativitu a logické myšlení, skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Určeno pro vzdělávání nejmenších dětí, už od předškoláků.
 • 8x sphero sprk+
  Robot ve tvaru koule, která se ovládá pomocí smartphonu či tabletu a umožňuje snadno se učit programovat praktickými a zábavnými aktivitami, pro starší a dospívající děti.
 • 8x elduino
  Profesionální elektrotechnická stavebnice s ilustrovaným manuálem, umožňuje vytvářet interaktivní objekty, pro dospívající i dospělé.
 • 8x LEGO boost
  Kreativní sada, která umožňuje zkonstruovat celkem až 5 robotů a ovládat je tabletem, součástí je herní podložka umožňující naprogramovat chování robotů, pro dospívající a dospělé, vhodné ke spolupráci a vzájemnému učení dětí a dospělých nebo seniorů.

PODĚKOVÁNÍ

Tento projekt a IT vzdělávání podpořila částkou 10 000 Kč agentura Devx. Za podporu mockrát děkujeme!