Neděle v knihovně | 2015

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Knihovna 21. století. Podporovaná aktivita: 2) Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Celkové náklady na projekt: 42 000 Kč
Poskytnutá dotace: 15 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2015

Cíl projektu

Cílem projektu je uspořádání 7 pravidelných pořadů LiStOVáNí a zavedení tzv. „Nedělí v knihovně“.

Aktivity projektu

  • 7 scénických čtení
  • cca 35 účastníků (245 celkem)
  • otevření knihovny v neděli
  • rozšíření nabídky kulturních pořadů pro dospívající děti
  • propagace literatury, podpora čtení