Přechod na knihovní systém Tritius | 2019

Projekt: Přechod na knihovní systém Tritius

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Dotační program: Veřejné informační služby knihoven – VISK. Podprogram: VISK 3 – Informační centra knihoven. Podporovaná aktivita: Obnova technického a programového vybavení.

Celkové plánované náklady na projekt: 500 204 Kč
Poskytnutá dotace: 350 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je přechod z knihovního systému Clavius / Clavius REKS na TRITIUS pro celý obsluhovaný region. Důvodem je dosažení moderních požadavků na systém nové generace, zajištění kompatibility s nejnovějšími technologickými parametry a zároveň zachování kontinuity stávajících služeb. Nový systém také reflektuje zvyšující se uživatelské nároky na on-line knihovnické služby.

Nový systém díky kompletnímu webovému rozhraní usnadní mobilitu služeb knihovny a dovolí využívat knihovnické části odkudkoli a kdykoliv. Dojde ke zkvalitnění a zjednodušení činností v rámci poskytování výměnných souborů, spočívající především v přenosu záznamů a evidence výpůjček.