Půjčování e-knih | 2015

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Veřejné informační služby knihoven. Podprogram číslo 3: Informační centra veřejných knihoven

Celkové náklady na projekt: 21 600 Kč
Poskytnutá dotace: 14 000 Kč
Termín realizace: duben až srpen 2015

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zavedení nové služby – půjčování e-knih.

Aktivity projektu

Smyslem projektu je zavedení této služby s cílem jejího dalšího nabízení. Hlavní náplní projektu tak bude propagace služby mezi uživateli, medializace v tisku a místních médiích a monitoring jejího využívání.