Regionální funkce knihoven MSK | 2016

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Program Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2016

Celkové náklady na projekt: 1 178 000 Kč
Poskytnutá dotace: 1 178 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2016

Cíl projektu

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu

Knihovna Třinec zajišťuje v rámci plnění regionálních funkcí knihovnické služby pro základní knihovny regionů Jablunkovsko, Třinecko a mikroregionu Povodí Stonávky. Více o plnění regionálních funkcí zde.