Regionální funkce knihoven v MSK | 2019

Projekt: Regionální funkce knihoven v roce 2019

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Program Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018

Celkové náklady na projekt: 1  243 000 Kč
Poskytnutá dotace: 1 243 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu

Knihovna Třinec zajišťuje v rámci plnění regionálních funkcí knihovnické služby pro základní knihovny regionů Jablunkovsko, Třinecko a mikroregionu Povodí Stonávky.
Více o plnění regionálních funkcí zde.