Senior Point Třinec | 2019 

Projekt: Senior Point Třinec 2019

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Individuální dotace. Podpora Senior Pointů v MSK.

Celkové plánované náklady na projekt: 120 000 Kč
Poskytnutá dotace: 120 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění provozu Senior Pointu Třinec v roce 2019. Senior Point Třinec vznikl v roce 2018 jako součást městského informačního centra, které provozujeme. Nabídkou služeb navazuje a rozšiřuje služby Infocentra Třinec a senior klubu DUHA, který funguje v knihovně již 9. rokem. Jedná se o kontaktní místo přátelské seniorům, které poskytuje informace z mnoha oblastí každodenního života.

Aktivity projektu