Senior Point Třinec | 2021

Projekt: Senior Point Třinec 2021

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Individuální dotace. Podpora Senior Pointů v MSK.

Celkové plánované náklady na projekt: 114 000 Kč
Poskytnutá dotace:  78 400 Kč
Termín realizace: celoročně 2021

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění provozu Senior Pointu Třinec v roce 2021. Senior Point Třinec vznikl v roce 2018 jako součást městského informačního centra, které provozujeme. Nabídkou služeb navazuje a rozšiřuje služby Infocentra Třinec a senior klubu DUHA, který funguje v knihovně již 10 let. Jedná se o kontaktní místo přátelské seniorům, které poskytuje informace z mnoha oblastí každodenního života.

Aktivity projektu

  • Zajištění provozu Senior Pointu Třinec
  • Dovybavení Senior Pointu Třinec
  • Podpora vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit pořádaných Senior Pointem Třinec