Společně bez bariér | 2018

Projekt: Společně bez bariér

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program: Knihovna 21. století Podporovaná aktivita: Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Celkové plánované náklady na projekt: 44 000 Kč
Poskytnutá dotace: 22 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2018

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace kulturních a vzdělávacích aktivit v rámci naplňování koncepce bezbariérové knihovny, v roce 2018 zaměřených především na téma destigmatizace osob s duševním onemocněním.

Pro rok 2018 připravila knihovna celoroční program na zavádění nových aktivit pro skupinu občanů s duševním onemocněním pod názvem Společně bez bariér. Součástí projektu je také pokračování aktivit započatých v předešlých 2 letech (muzikoterapie pro mentálně postižené a koncert nevidomé a slabozraké). Snahou knihovny je reagovat na konkrétní potřeby lokality ve spolupráci s organizacemi, které lidi s duševními poruchami sdružují, a konkrétními aktivitami podporovat jejich integraci do majoritní společnosti, zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití. Nabourat mýtus, že duševně nemocní jsou nebezpeční. Smyslem aktivit je ukázat „zdravé“ veřejnosti, že hendikep nemusí být vždy bariérou a ukázat, že tito lidé prožívají stejné radosti a problémy jako zdraví. Výsledky účastníků workshopů v arteterapii pod vedením výtvarníka budou představeny veřejnosti v prosinci na výstavě.

Aktivity projektu

Udržení a rozšíření aktivit pro osoby znevýhodněné nějakým druhem handicapu.

  • muzikoterapie pro osoby s duševním onemocněním a pro klienty stacionáře pro mentálně postižené
  • arteterapie v knihovně pro osoby s duševním onemocněním
  • výstava prací osob s duševním onemocněním v Café čítárna
  • autorské čtení a beseda s autorem trpícím duševním onemocněním
  • divadelní představení
  • divadelní dílny pro psychicky nemocné a veřejnost, téma Duše (Já a my), 4/2018, 3x 10 osob
  • přednášky s odborníky pro širokou veřejnost zaměřující se na duševní onemocnění
  • koncert žáků ZŠ pro Sdružení osob nevidomých a slabozrakých v Třinci