Tablety pro mezigenerační vzdělávání | 2016

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Veřejné informační služby knihoven. Podprogram číslo 3: Informační centra veřejných knihoven

Celkové náklady na projekt: 80 000 Kč
Poskytnutá dotace: 55 000 Kč
Termín realizace: březen až září 2016

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření mobilní počítačové učebny o tablety.

Aktivity projektu

Projekt řeší rozšíření mobilní počítačové učebny o dotyková zařízení/tablety pro účely zajištění nabídky interaktivního vzdělávání veřejnosti. V rámci projektu bude pořízeno 11 kusů.