Vybavení pro nové projekty a pobočky | 2018

Projekt: Vybavení pro nové projekty a pobočky

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Dotační program: VISK 3 Podporovaná aktivita: Obnova technického a programového vybavení

Celkové plánované náklady na projekt: 107 000 Kč
Poskytnutá dotace: 74 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2018

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení vybavení pro realizaci nových aktivit knihovny (zapojení do celostátního projektu Paměť národa a zahájení digitalizace regionální literatury) a obnova počítačů pro veřejný internet na pobočkách knihovny.

Aktivity projektu

Projekt bude realizován ve třech oblastech:

  • pořízení potřebné techniky pro realizaci dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů pod patronátem společnosti POST BELLUM;
  • rozšíření skenovací funkce o modul rozpoznávání textu (OCR) k realizaci aktivity digitalizace regionální literatury;
  • pořízení 4 nových PC sestav pro zajištění veřejného internetu na neprofesionálních pobočkách knihovny.