Za císařem do knihovny | 2016

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program Knihovna 21. století. Tematická oblast: Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost.

Celkové náklady na projekt: 26 000 Kčkareliv_2016
Poskytnutá dotace: 13 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2016

Cíl projektu

Cílem projektu je uspořádání celoročního cyklu neformálního vzdělávání pro děti a rodiny s dětmi zaměřeného na oživení a připomenutí odkazu krále Karla IV. u příležitosti výročí jeho narození. Kromě speciálních akcí v rámci tohoto projektu se daná tematika prolne do všech pravidelných akcí Knihovny pro děti a celý rok tak bude probíhat v duchu oslav narozenin Otce vlasti.

Aktivity projektu

1. Etapová vzdělávací rodinná hra Za císařem do knihovny!

Pořádání 5 tzv. královských turnajů, plnění úkolů a sbírání pečetí. Vítězná rodina vyhraje výlet s knihovnou Za císařem do Prahy.

2. Programy a soutěže pro školy

Výtvarné a literární soutěže.

3. Besedy s autory a tematické akce

  • besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
  • návštěva hvězdárny
  • středověká tiskařská dílna

Více o projektu zde.