Jak probíhá první registrace?

NEŽ SE VYDÁTE DO KNIHOVNY

Vždy si ověřte, že máme otevřeno.

Po příchodu do knihovny si můžete své věci odložit do šatních skříněk, které jsou zdarma k dispozici ve vstupní hale.

KDE SE MOHU REGISTROVAT?

Registrovat se můžete u výpůjčních pultů v každé půjčovně:

Děti do 15 let v Knihovně pro děti

Studenti a mladí do 26 let v Mklubu

Dospělí nad 18 let a senioři v Knihovně pro dospělé

Uživatelé internetu ve Studovně.

CO K REGISTRACI POTŘEBUJI?

DĚTI

Je nutné, aby se do knihovny k registraci dítěte dostavil i rodič nebo zákonný zástupce. Připravte si také registrační poplatek se dostavte k výpůjčnímu pultu do Knihovny pro děti.

STUDENTI

Připravte si platný průkaz totožnosti, jakékoliv potvrzení o studiu nebo ISIC, registrační poplatek a dorazte do Mklubu.

DOSPĚLÍ

Připravte si platný průkaz totožnosti, registrační poplatek a přijďte se zaregistrovat k výpůjčnímu pultu v Knihovně pro dospělé.