Regionální funkce knihoven v MSK | 2022

Podpořený projekt: Regionální funkce knihoven v roce 2022

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Program Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2022

Celkové náklady na projekt: 1 781 000 Kč
Poskytnutá dotace:  1 781 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2022

Cíl projektu

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji.

Aktivity projektu

Knihovna Třinec zajišťuje v rámci plnění regionálních funkcí knihovnické služby pro základní knihovny regionů Jablunkovsko, Třinecko a mikroregionu Povodí Stonávky.
Více o plnění regionálních funkcí zde.