Senior Point Třinec | 2022

Podpořený projekt: Senior Point Třinec 2022

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Individuální dotace. Podpora Senior Pointů v MSK.

Celkové plánované náklady na projekt: 138 000 Kč
Poskytnutá dotace:  80 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2022

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění provozu Senior Pointu Třinec v roce 2022. Senior Point Třinec je součástí městského informačního centra, které provozuje příspěvková organizace města Knihovna Třinec. Funguje jako jeden ze Senior Pointů v síti informačních a poradenských center Senior Pointů v Moravskoslezském kraji.

Knihovna Třinec ve spolupráci s organizací Společně o.p.s. zajišťuje provoz Senior Pointu jako kontaktního poradenského místa pro seniory v plném rozsahu standardních služeb a okruhu poskytovaných informací. Informační služby zajišťují pracovnice z řad seniorů.

Aktivity projektu

  • Zajištění provozu Senior Pointu Třinec
  • Podpora vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit pořádaných Senior Pointem Třinec