Obnovení provozu Knihovny Třinec

OMEZENÝ PROVOZ KNIHOVNY TŘINEC

V souladu s nařízením vlády z 23. 4. 2020 a rozvolňováním opatření v souvislosti s šířením koronaviru bude Knihovna Třinec od 27. 4. 2020 znovu otevřena.

Otevřena bude zatím pouze ústřední knihovna spolu s Infocentrem Třinec a bude fungovat v omezeném režimu.

Omezený provoz bude vypadat následovně:

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK

8:00-10:00 VSTUP POUZE SENIOŘI STARŠÍ 60 LET, ZTP A OHROŽENÉ SKUPINY OBYVATEL

10:00-12:00 VŠICHNI, BEZ OMEZENÍ VĚKU

13:00-16:00 VŠICHNI, BEZ OMEZENÍ VĚKU

 

VSTUP DO KNIHOVNY JE MOŽNÝ POUZE HLAVNÍM VCHODEM. S ROUŠKOU NEBO ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM.
BĚHEM NÁVŠTĚVY KNIHOVNY DODRŽUJTE BEZPEČNÉ ROZESTUPY A HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ.

 

Knihovna Třinec bude k dispozici pouze pro vracení a půjčování knih, časopisů a novin, případně pro vyzvednutí rezervovaných nebo odložených dokumentů.

Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do konce května. Zpozdné je do té doby pozastaveno.

Knihy, časopisy a noviny je možné vracet do biblioboxu před knihovnou od pondělí 8:00 nonstop do pátku 16:00. Knihy vám budou vráceny a odepsány z konta během následujícího pracovního dne.

V Infocentru Třinec (vstupní hala knihovny) budou k dispozici reprografické služby – tisk dokumentů a skenování. V případě kroužkové vazby, tisku většího počtu dokumentů a náročnější úpravy pište minimálně  1 pracovní den dopředu na e-mail knihovna@knihovnatrinec.cz. 

Prosíme, pokud to bude možné, plaťte pouze bezkontaktně, kartou.

Knihovna Třinec do odvolání pozastavuje veškeré pobytové služby (tzn. veřejný internet, studovna, čítárna a herny, včetně veřejných WC). Dostupné budou pouze prostory Informačního centra a jednotlivých půjčoven knížek (Knihovna pro děti, Mklub, Knihovna pro dospělé bez studovny).

Nadále platí, že Knihovna Třinec ruší všechny plánované kulturní a vzdělávací akce do konce června. O přesunutých akcích, které byly z důvodu opatření přesunuty na podzim, vás budeme informovat.

POBOČKY KNIHOVNY TŘINEC (VČETNĚ POBOČKY STARÉ MĚSTO) JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY, tedy do doby, než budeme schopni zajistit bezpečný provoz a omezit rizika šíření viru na minimum.
Vypůjčené dokumenty je možné vrátit v hlavní knihovně na ulici Lidická. Výpůjčky jsou po dobu uzavření poboček automaticky prodlouženy. Zpozdné je zastaveno.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se knihovny volejte a pište na: +420 558 999 101 nebo +420 770 110 362 e-mail: knihovna@knihovnatrinec.cz

Senior Point (informace pro seniory) pouze v on-line režimu nebo na: +420 604 659 567 e-mail: trinec@seniorpointy.cz

Infocentrum Třinec (všeobecné informace a informace o vstupenkách): +420 774 340 334

 

Sledujte také naše sociální sítě a webové stránky, kde budeme průběžně zveřejňovat aktuální informace týkající se provozu knihovny a opatření, která jsme přijali.

Pro důvěryhodné informace doporučujeme sledovat:

COVID-19: informace pro občany,

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Webové stránky krajské hygienické stanice

Webové stránky statutárního města Třinec


Děkujeme, všem přejeme pevné zdraví a prosíme, nepodceňujte aktuální situaci.

Těšíme se na viděnou!
Vaše
Knihovna Třinec