ČteFesTí inspiromat 2023

Minifestival pro ty, kdo chtějí číst fest.

Odborný seminář a setkání knihovníků a pedagogů, kteří se věnují vzdělávání dětí v oblasti čtenářství a čtenářských kompetencí.
Seminář je součástí festivalu ČteFesT. Hlavní téma semináře bude:

Čtenářství s důrazem na reflexi

Inspirativní setkání

 • učitelé, lektoři, knihovníci a knihkupci na jednom místě v jeden den,
 • setkání pro všechny, kdo chtějí dětem a s dětmi číst,
 • setkání pro všechny, kteří se chtějí učit a inspirovat.

Cíle společného setkání učitelů a knihovníků

 • ukotvíme si vědomosti o různých způsobech vedení reflexe, která dětem pomáhá v učení a v osobním rozvoji napříč vyučovacími obory,
 • v roli žáka prožijeme lekce, ve kterých je akcentováno vzdělávání pro budoucnost (kritické myšlení, reflexe, kreativita, kooperace a komunikace),
 • vyzkoušíme si práci s různými typy textů, se kterými se dá aktivně pracovat ve výuce,
 • budeme sdílet zkušenosti, inspirace a potřeby ve čtenářství mezi knihovníky a učiteli.

Kdy a kde?

středa 31. května 2023 v Knihovně Třinec.

Komu je určen?

Knihovníkům a pedagogůmkteří se chtějí dál vzdělávat, používat metody aktivního učení ve své práci s dětmi, setkávat se a společně tvořit.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek na osobu je 900 Kč. Poplatek zahrnuje lektorné, materiál na workshopy a drobné občerstvení. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

8.309.00 Příjezd, prezence, uvítací káva, čaj
9.009.10 Přivítání a zahájení (Martina Wolna, ředitelka knihovny, Věra Palkovská, primátorka statutárního města Třinec)
9.1010.00 REFLEXE jako součást učícího procesu (Pavlína Loňková, úvodní přednáška)
10.1010.40 1. blok workshopů
11.4012.40 polední pauza, možno si dát oběd v kavárně
12.4014.10 2. blok workshopů
14.2015.00 Panelová diskuze za účasti všech lektorů
15.00 Závěr a rozloučení

1. Workshop s Tomášem  Čtenářské dovednosti v matematice

Lektor: Tomáš Chrobák

V dílně se zaměříme na možnosti, které máme při rozvoji čtenářských dovedností v matematice. Prožijeme si aktivity, kterými jsem provázel předčtenáře i pokročilé čtenáře. Pozornost budeme věnovat reflexi a možnostem, jak s ní pracovat.

 2. Workshop s Pavlínou – Po stopách autorského záměru

Lektorka: Pavlína Loňková

V roli žáků prožijeme čtenářskou lekci, v níž se seznámíme s pojmem autorský záměr. Pokusíme se společně odhadnout záměr autora textu, se kterým budeme pracovat. Prožitou lekci poté rozebereme pohledem nás dospěláků. Zaměříme se na to, jak byla lekce vystavěná a jak mohla reflexe pomáhat dětem k dosažení cílů celé hodiny. (Lekce byla odučena na 1. i 2. stupni ZŠ.)

 3. Workshop s Monikou – Přírodní vědy budoucnosti v inspirativních textech

Lektorka: Monika Chrobáková

Pojďme si společně vyzkoušet práci s texty, které rozvíjí prirodovednou a čtenářskou gramotnost u žáků. Povíme si, jaké dovednosti jsou klíčové pro budoucí vzdělávání žáků a zreflektujeme přínosy pro jejich hluboké učení.

4. Workshop s Katkou a Marikou – Pozdravuj plachty a hvězdy

Lektorky: Kateřina Šafránková a Marika Zadembská 

Čtenářská lekce na výjimečnou a oceňovanou knižní novinku, kterou pro vás připravily lektorky Marika a Katka. Zažijete si na vlastní kůži lekci vedenou v tandemovém vyučování. Po samotné hodině, kterou prožijete v roli dětí, se zaměříte na to, s jakým cílem lektorky vybraly jednotlivé kroky a budete reflektovat zvolené cíle.

Monika Chrobáková

Monika dlouhá léta učí, lektoruje a zabývá se konstruktivistickou a badatelskou výukou. Tyto strategie učení využívá zejména v chemii a přírodopisu, který učí v blocích. Dále se zabývá čtenářstvím a pisatelstvím v odborných předmětech, své nápady sdílí i v rámci spolupráce s ČŠI. Několik let spolupracuje se ZŠ Třinec Koperníkova, kde je pedagogickým konzultantem. V rámci toho se svým týmem vede žáky k tomu, aby se každý žák učil aktivně a své učení si řídil. V jejím rejstříku je i práce s pedagogickými sbory na vizi a na plánování dlouhodobých a krátkodobých cílů.

V loňském roce Monika byla součástí mezinárodního týmu PISA 2025, kde vytvářela a hodnotila slovní úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti.

Tomáš Chrobák

Tomáš se dlouhá léta zabývá matematikou vyučovanou Hejného metodou. V posledních letech učí tímto způsobem na 1. i na 2. stupni základní školy. Jeho výuka je založena na pedagogickém konstruktivismu. Ve svých hodinách propojuje čtenářské dovednosti žáků s prvky bádání a své zkušenosti sdílí jako inspiraci pro ČŠI. Tomáš se zabývá mentoringem, koučingem a tandemovou výukou. Jako první Čech se dostal do světového finále soutěže Global Teacher Prize.

Pavlína Loňková

Pavlína učí 15. rokem na 1. stupni, od roku 2019 je členkou týmu fakultní a laboratorní základní školy Labyrinth v Brně, kde působí jako třídní učitelka, interní mentorka, metodička pro 1. stupeň a také v rozšířeném vedení školy. Svou výuku zakládá na konstruktivismu, formativních procesech, rozvoji autoregulace, čtenářství a pisatelství napříč předměty. Je autorkou projektu Pančelčino.cz, v roce 2021 získala 3. místo v odborné ceně Global Teacher Prize Czech Republic.

Kateřina Šafránková

Katka je certifikovaná lektorka programu RWCT a spoluředitelka Kritického myšlení, z.s. Vedle práce s učiteli, včetně konzultantské práce a pomoci kolegům přímo ve školách a vedení kurzů s tematikou čtenářství, pisatelství, rozvoje kritického myšlení, se dlouhodobě věnuje čtenářství i na odborné úrovni (je spoluatorkou několika publikací i knihy Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet), podílela se na tvorbě čtenářského kontinua PŠÚ a několik let vedla spolu s Milošem Šlapalem tým PŠÚ zaměřený na rozvoj prožitkového čtení a dílen čtení. Je nakladatelkou (Nakladatelství Šafrán), spolupracuje se špičkovými českými učiteli – pomáhá jim s přípravou a publikováním příkladů dobré praxe.

Marika Zadembská

Vede Knihovnu pro děti a mladé v Třinci. Vytváří originální a vysoce hodnocené programy zaměřené na rozvoj předčtenářských dovedností a podporu čtenářství. Je respektovaným vzorem ostatním knihovníkům, motivuje, neustále někde běhá a neúnavně propaguje kvalitní dětskou literaturu. Baví ji projíždět republiku křížem krážem, povídat si o knihách a čtení, inspirovat a motivovat ke čtení druhé. Je ředitelkou festivalu ČteFesT a podílela se na vzniku aplikace Čtenářský metr.

Doprovodný program

Přijďte do Třince o den dříve, přenocujte v knihovně a užijte si ČteFesTí festivalový program!

ERIK TABERY

úterý 30. 5./ velký sál / 18.00 / 100 Kč

Program festivalu ČteFesT v Knihovně Třinec (odkaz na web)

→vstupenky na www.ctefest.cz nebo v Infocentru Třinec


 

Po celou dobru semináře můžete navštívit:

ZLATÁ VELRYBA

Ty nej knihy pro děti a mládež. Prodej knih zajistí Zlatá velryba, rodinné dětské knihkupectví
www.zlatavelryba.cz

ZAJÍC A MALOVANÁ KRÁVA

Výstava Petra Horáčka a Terezy Horáček v galerii knihovny. Ve čtvrtek 2. 6. proběhne dernisáž výstavy za účasti Petra Horáčka.

KAJ co zdlábnout

Café Maroszek

 • kavárna v knihovně
 • kromě kafe a zákusku i místní pivo na čepu a domácí chlebíčky a chleby
 • facebook.com/cafemaroszek

POCHUTNEJ SI bistro

 • 5 minut od knihovny
 • vybrané Street Food speciality, obědové menu, regionální čepovaná piva, drinky nebo výběrová káva CofeeCulture
 • pochutnejsibistro.cz

Pizzerie Vergnano

STEELHOUSE restaurace

TERRA

Slezská krčma

 • 20 minut od knihovny
 • slezská kuchyně, tradiční prostředí, Bernard na čepu
 • slezskakrcma.cz

DALŠÍ možnosti v blízkosti knihovny

 • “hladová okna” v Albertu, hned vedle knihovny (kebab, pizza, fast food)
 • turecký kebab na náměstí TGM
 • plackárna u vlakové zastávky Třinec centrum (tradiční slezské “placki”)
 • Kavalo na náměstí TGM, obchůdek s výběrovou kávou, káva s sebou i z filtru!

 

food

Pozvánka a program ke stažení.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓