Literární večery v Třinci | 2018

Projekt: Literární večery v Třinci 2018

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast literatury. Podporovaná aktivita: Podpora vydávání knih, literárních časopisů a pořádání literárních akcí.

Celkové plánované náklady na projekt: 105 000 Kč
Poskytnutá dotace: 70 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2018

Cíl projektu

LITERÁRNÍ VEČERY V TŘINCI V NOVÉM
Cílem projektu je pořádání celoročního cyklu literárních pořadů zaměřených na setkávání se současnou literární tvorbu doprovázená hudební tvorbou v regionálním kontextu.

Aktivity projektu

Program Literárních večerů na rok 2018