Literární večery v Třinci | 2019

Projekt: Literární večery v Třinci 2019

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast literatury. Podporovaná aktivita: Podpora literárních akcí.

Celkové plánované náklady na projekt: 105 000 Kč
Poskytnutá dotace: 65 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

LITERÁRNÍ VEČERY V TŘINCI 2019

Literární večery v Třinci (dále LVT) čeká v závěru roku 2019 významné jubileum. V prosinci uběhne přesně 10 let od prvního poetického setkání v místní vinárně.

V roce 2019 je v plánu pokračovat v nastaveném trendu, kdy budeme místnímu publiku zprostředkovávat setkání s tím nejzajímavějším, co současná česká literatura nabízí. Rádi bychom se pokusili i o mírný dramaturgický odklon od večerních setkání a minimálně jednou bychom se chtěli zaměřit na literaturu pro děti nebo mládež, a to ve spolupráci s pracovníky Knihovny pro děti (oddělení Knihovny Třinec), kteří patří mezi respektované odborníky na literaturu pro děti a dětské čtenářství.

Budeme pokračovat v propojování literatury, hudby a divadla, pro tento rok hodláme zařadit také v Třinci dosud chybějící článek současného umění – performance. Dále propojíme úžeji českou literární obec s komunitou kolem LVT kladením většího důrazu na součinnost s konkrétními nakladatelstvími, literárními soutěžemi nebo festivaly.

Aktivity projektu

Program Literárních večerů na rok 2019