Výstava „Ukončit režim spánku“

Zveme vás k návštěvě výstavy Daniela Vlčka “Ukončit režim spánku”. Kurátorem výstavy obrazů a zvukové instalace je Jiří Ptáček. Výstavu budeme zahajovat vernisáží v kulturním domě, a to 19. 10. 2017 v 18.00.

Daniel Vlček

“Daniel Vlček přispívá k podobě současné umělecké scény několika způsoby. Vlastní vizuální tvorbou, hudební produkcí a recyklací – Dj Francois Perrin, Reverend Dick (s Richardem Bakešem), Guma Guar (s Michaelou Pixovou, Richardem Bakešem a Milanem Mikuláštíkem), participací na nehudebních aktivitách skupiny Guma Guar, vedením galerie Ferdinanda Baumana (společně s Matoušem Mědílkem) a otevřením klubu Berlínskej model (spolu s Matoušem Mědílkem a Richardem Bakešem).
Od střední umělecko-průmylsové školy a pedagogické fakulty prošel ateliéry Martina Mainera, Vladimíra Skrepla a Veroniky Bromové. Jeho výtvarná práce se vyvíjí úměrně k jeho ostatním činnostem. Začínal s angažovanými plakáty Civilní obrana (2003), ve kterých použil pro streetart typickou formu – spray přes šablonu. Vyšel z válečného komixu z konce 50. let, který zobrazoval, jak se zachovat v případě napadení cizí armádou – Keep Cool, Stay home, Stay away from windows. Podnětem pro něj byla tehdejší proamerická orientace českých politiků a paralela mezi americkou a ruskou propagandou. Daniel Vlček už při výběru tématu diplomové práce (2004) orientoval svůj zájem na zvuk ve smyslu mechanického vlnění postupující prostor. Zpracoval tři krátké videodokumenty o radioamatérech. V roce 2007 v galerii Jelení při výstavě „Pozorujte přicházející myšlenky a pocity jakéhokoliv druhu, nebraňte se jim“ (kurátor Jan Kotík) svůj zájem rozvíjel. Pro interaktivní instalaci „Relaxcore“ vytvořil (ve spolupráci s Vojtěchem Zítkem) plechovou helmu, kde byly umístěny dva reproduktory se zvukovou stopou složenou ze šedesáti vrstev různých melodií, hlasů a ruchů. V letech 2007 a 2008 pracoval na cyklu emailových obrazů s ekologickým podtextem a motivy arktických zvířat a tajících ledovců („Tak sbohem, já mizím“, 2008, galerie Skutečnost). V galerii 207 vystavil na podzim 2011 statický obraz bytového domu ve Strakonicích – přestavěná původní socialistická budova s reliéfem holubice míru. Promítnutý obraz sesadil ze dvou vrstev, přes fotografii novostavby umístil průsvitně modrý znak holubice míru. Součástí instalace byla zvuková stopa Růžového šumu a jeho encyklopedické vysvětlení v tiskové zprávě. Téma zvuku obsahuje i série jeho posledních obrazů. Uplatňuje v nich zkušenost vrstvení. Expresivní podmalbu překrývá černou barvou a vyškrabáváním se do spodních vrstev znovu vrací. K vytváření rytmických stop používá vinylové desky, které v některých obrazech slouží jako šablony nebo prostředek k vytvoření reliéfu. Petr Brožka (kurátor výstavy Přívětivě povědomé – D. Vlček, M. Chochola) popisuje jeho geometrii jako „Tribal-vizuál“.
Daniel Vlček aktuálně ve své práci zkoumá vzájemný vztah hudby a vizuality, vychází z inspirace vintage a estetiky 70. let. K abstrakci dochází zmnožováním a vrstvením konkrétních obrazů a zvuků.”
Denisa Bytelová

Další výstavy a mnoho dalšího z uměleckého světa najdete na stránkách Galerie města Třince nebo na Facebooku.

Plakát výstava Ukončit režim spánku