Unikátní průvodce Třinečana | 2022

Podpořený projekt v roce 2022

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022.

Celkové plánované náklady na projekt: 107 000 Kč
Poskytnutá dotace:  80 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. – 31. 10. 2022

Cíl projektu

Infocentrum Třinec připravilo na rok 2022 produkt, díky kterému vznikne nová forma propagace města Třince a regionu. Konkrétně je zaměřen na zviditelnění méně známých míst a zajímavostí města, jejich popularizaci nejen mezi občany, ale i obyvatele sousedícího příhraničí, se snahou zvýšit povědomí o zajímavostech města, a to multimediální a interaktivní formou. Informace budou dále vloženy i do portálu MSK.

Aktivity projektu