Kulturní a komunitní kurátoři Třinec | 2018

Projekt: Kulturní a komunitní kurátoři Třinec 2018

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Program: Knihovna 21. století Podporovaná aktivita: Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Celkové plánované náklady na projekt: 50 000 Kč
Poskytnutá dotace: 10 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2018

Cíl projektu

Kulturní a komunitní kurátoři navazují na společenské, kulturní a komunitní aktivity, které třinecká knihovna rozvíjela v posledních letech. Inspiraci pro tento projekt našli třinečtí knihovníci v Dánsku a skandinávských knihovnách, kde program a to, co se v knihovnách odehrává, vytvářejí a určují především ti, kteří stojí mimo knihovnický tým – návštěvníci, uživatelé, obyvatelé daného místa nebo regionu. Tím naplňují svou roli otevřeného a přístupového prostoru, ve kterém lidé mohou uskutečňovat své představy, vize a přání.

Vybraní kurátoři se ve svém profesním nebo soukromém životě pohybují v různých oblastech, proto bude rok 2018 v Knihovně Třinec opravdu pestrý, různorodý a v mnoha ohledech pozoruhodný.

Aktivity projektu

Knihovna Třinec osloví 10 osobností kulturního a společenského  života, kteří jsou třinečtí rodáci nebo mají k Třinci a tomuto regionu blízký vztah. Ti během roku 2018 připraví program, pořad nebo akci a společně s knihovnickým týmem ho zrealizují.