Celoroční činnost Galerie města Třince | 2019 

Projekt: Celoroční činnost Galerie města Třince v roce 2019

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Oblast Výtvarné umění. Dotační program: Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Celkové plánované náklady na projekt: 1 158 340 Kč
Poskytnutá dotace: 300 000 Kč
Termín realizace: celoročně 2019

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizace celoroční výstavní činnosti Galerie města Třince a pokračování ve vytváření iniciativ, které napomáhají k překročení propasti mezi uměním a širokou veřejností, která je v Třinci a také v regionu znatelná. Proto je velmi důležité pokračovat a dále rozvíjet k výstavám rozmanitý doprovodný program edukativního charakteru a zajímavou formou tak pomáhat k realizaci našeho motta: „Umění vidět, zažít, porozumět…“.

Aktivity projektu

Pro rok 2019 je zvoleno několik modelů výstavních projektů: od typických autorských výstav, přes kolektivní, kooperativní až po komunitní projekty . Usilujeme o národností, tematickou a formální rozmanitost a klademe důraz na genderovou vyváženost.

Výstavy

Přednášky

Cyklus: Jak rozumět současnému umění a proč se ho nebát

Cyklus: Průzkum současného vizuálního umění

Cyklus: Architektura zítřka

Další doprovodné programy

Poslechové večery

Kurzy

Filmový klub

Více o činnosti Galerie města Třince najdete na oficiálních stránkách: galerietrinec.cz.